İletişim

S.S. 935 Sayılı Süloğlu Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Tarihi

Ana iştigal konusu Ayçiçeği ve Yağlı Tohumlar olan Kooperatifimiz ana mukavelesi Edirne Noterliğinin 9 Mayıs 1979 tarih, 06636 sayısı ve Ticaret Bakanlığının 08 Haziran 1979 tarih, 79/462 sayılı yazılarıyla tasdik edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19 Kasım 1979 Tarih 273 sayısıyla Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine bağlı olarak kurulmuştur.
Bugün Süloğlu İlçesinde 1 adet idare binası, 2 adet lojman, 1 adet merkez kapalı depo ve 1 adet daimi alım yerinde tüm ortaklarına hizmet vermekte olup, faaliyetlerini 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri hakkında kanun ve Tarım Satış Kooperatifi ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yürütmektedir.
Kooperatifimiz ortaklarına en iyi şekilde hizmet verebilmesi bakımından, daimi alım yerine kurulan laboratuvar ile hızlı yağ tayin cihazı sayesinde ortakların ürünlerinin kalitesinin tespiti, primlendirilmesi aynı zamanda 1 adet kamyon ve 1 adet kamyonet ile ortak ve üreticilerin fenni yemlerinin adrese teslimi ile rafine yağ, margarin, kimyevi gübre, tohumluk, zirai ilaç ve ithal kömür gibi ortakların ve üreticilerin tarımsal girdi ihtiyaçları kooperatif ve birliğin imkanları dahilinde karşılanmakta olup, ayrıca ortak ve müşterilere sigortacılık hizmetleri sağlanmaktadır.

MİSYON:

Ortakları tarafından üretilen ayçiçeği ürününü alıp işleyerek en kaliteli ve ekonomik şekilde yağ üretmek, yağı kaynağından üreticiye ulaştırmak, ortaklarına en iyi hizmeti götürmek, piyasada üreticiler lehine fiyat dengesi oluşturmak ve çiftçinin gücünü modern pazarlama yöntemleri ile tüketiciye ulaştırmak.

VİZYON:

Kooperatifçilik ilkeleri çerçevesinde ortaklarından aldığı ürünü, yüksek teknolojik koşullarda işleyerek, başarma arzusu, takım çalışması, yaratıcılık ve güven sayesinde toplum sağlığına uygun, kaliteli ve ekonomik ürünleriyle sektörde yer almak.